W tym miejscu mogą pojawić się Wasze zapowiedzi. Zarejestruj się!
Logowanie
Użytkownik:

Hasło:Ślub konkordatowy

Obecnie najwięcej par decyduje się na ślub konkordatowy, gdyż pozwala on w kościele dopełnić wszystkich formalności, aby zawarty związek małżeński został uznany przez polskie prawo. Możliwość taka istnieje od 1998 roku, kiedy to Polska podpisała ze Stolicą Apostolską ustawę konkordatową.

Z reguły małżeństwa zawiera się parafii jednego z narzeczonych, istnieją jednak odstępstwa od tej reguły.

Ślubne formalności

Kwestie rezerwacji terminu czy kursów przedmałżeńskich najlepiej zacząć załatwiać już pół roku przed planowaną datą ślubu. Na trzy miesiące przed terminem ślubu narzeczeni muszą zgłosić się do kancelarii parafialnej i posiadać następujące dokumenty:
 • świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania (świadectwo musi być aktualne, czyli nie starsze, niż 3 miesiące);
 • dokumenty poświadczające ukończenie kursu przedmałżeńskiego;
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa, wydane przez kierownika USC na podstawie dowodów osobistych i skróconych odpisów aktu urodzenia;
 • dowody osobiste.
Na ich podstawie sporządzany jest protokół przedślubny oraz zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi do kancelarii trzeba dostarczyć zaświadczenie o ich wygłoszeniu oraz zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w trzech egzemplarzach.

Kilka dni przed ślubem narzeczeni muszą przyjść do kancelarii ze świadkami, aby podpisać akt ślubu. Tuż przed ceremonią młoda para oraz świadkowie podpisują zaświadczenia o zawarciu małżeństwa. Urząd Stanu Cywilnego zostaje powiadomiony o tym fakcie w ciągu 5 dni od dnia ślubu i sporządza akt ślubu.

Ślub kościelny

Ślub kościelny w zasadzie nie różni się od ślubu konkordatowego, z tym wyjątkiem, że przed ceremonią młodzi nie podpisują zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, tylko są zobowiązani dostarczyć do kościoła skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez USC.

Ślub cywilny

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć ślub cywilny, muszą zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego na miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu. Po uiszczeniu opłat skarbowych (około 80 zł) muszą okazać dowody osobiste oraz złożyć następujące dokumenty:
 • panna i kawaler
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
  • oświadczenie o tym, jakie nazwiska będą nosić po ślubie małżonkowie oraz ich dzieci
 • kobieta pomiędzy 16 a 18 rokiem życia
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;
  • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa;
  • oświadczenie o tym, jakie nazwiska będą nosić po ślubie małżonkowie oraz ich dzieci
 • osoba rozwiedziona
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ew. prawomocny wyrok rozwodowy;
  • oświadczenie o tym, jakie nazwiska będą nosić po ślubie małżonkowie oraz ich dzieci
 • osoba owdowiała
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka;
  • oświadczenie o tym, jakie nazwiska będą nosić po ślubie małżonkowie oraz ich dzieci.
 • cudzoziemiec
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
Ślub za granicą

Najszybszym i bez problemu akceptowanym przez polskie prawo sposobem na zawarcie związku małżeńskiego za granicą jest ślub w polskiej placówce dyplomatycznej. Narzeczeni składają oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków i konsula.

Dokumenty trzeba miesiąc wcześniej przesłać do wybranej Ambasady RP pocztą kurierską , dojechać lub dolecieć na miejsce, a po samej uroczystości i powrocie do kraju czekać około 3 miesięcy na dokumenty poświadczające zawarcie związku małżeńskiego przysyłane pocztą dyplomatyczną. Spis wszystkich placówek dyplomatycznych znajduje się na stronie MSZL

Polacy wstępujący w związek małżeński, np. w Las Vegas będą musieli zabrać z kraju zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcie związku małżeńskiego (uwaga! - jest to dokument terminowy, który traci swoją ważność po trzech miesiącach od daty jego wystawienia). Po ślubie za granicą należy wpisać treść aktu ślubu do ksiąg stanu cywilnego w kraju, w którym macie stałe zameldowanie, czyli w Polsce. W tym celu zagraniczny akt małżeństwa należy przetłumaczyć przysięgle na język polski. Po dokonaniu wpisu wystawiane są odpisy skrócone aktu małżeństwa w języku polskim, wymagane do zmiany dowodu osobistego, paszportu itp.

Ślub przez pełnomocnika

Wyjątkowa procedura jest też stosowana w przypadku ślubu przez pełnomocnika, który może zostać zawarty, gdy jeden z przyszłych małżonków jest na przykład zbyt ciężko chory, by stawić się w urzędzie, lub przebywa za granicą. Zezwolenie wydaje na to sąd, a pełnomocnictwo do zawarcia ślubu jest sporządzane notarialnie.

Jeśli masz uwagi do tego działu - podziel się z nami.
Licznik odwiedzin
od 2 stycznia 2008 stronę wyświetlano: 369456 razy.