W tym miejscu mogą pojawić się Wasze zapowiedzi. Zarejestruj się!
Logowanie
Użytkownik:

Hasło:Regulamin Portalu Weselnego Powiatu Cieszyńskiego www.wesele.cieszynski.info

Zasady ogólne:
 1. Pomysłodawcą i właścicielem Portalu Weselnego Powiatu Cieszyńskiego (zwanego dalej Portalem) jest Dorota Zdybowicz, a jej firma zarejestrowana jest pod następującym adresem: ul. Paderewskiego 35, 43-400 Cieszyn.
 2. Dane do faktury VAT:
  nazwa: "Weselnet" Zdybowicz Dorota
  adres: ul. Paderewskiego 35, 43-400 Cieszyn
  NIP: 548-217-80-40
 3. Telefon kontaktowy: 0 608 615 291, adres e-mail: wesele@cieszynski.info
 4. Stronę techniczną portalu obsługuje firma Div-Com, Łukasz Staroń z siedzibą w Cieszynie, ul. Śrutarska 20, www.div.com.pl, adres e-mail: biuro@div.com.pl, tel. kontaktowy: 0 501 410 532
 5. Informacje zawarte w portalu www.wesele.cieszynski.info służą wyłącznie celom informacyjnym, a redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone wpisy oraz ich aktualność.
Portal Weselny Powiatu Cieszyńskiego zastrzega sobie prawo do:
 1. usuwania ogłoszeń/wpisów niezgodnych z prawem, niniejszym regulaminem lub dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach
 2. usuwania ogłoszeń/wpisów, w których są podawane nieistniejące identyfikatory do komunikatorów internetowych
 3. usuwania ogłoszeń/wpisów, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu
 4. usuwania ogłoszeń/wpisów, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi serwisu lub narazić go na straty
 5. usuwania ogłoszeń/wpisów, w których opisie stosowane są języki programowania, wykorzystywane przy budowie stron WWW, a w szczególności wprowadzania adresów stron internetowych oraz numerów telefonów w polach do tego nie przeznaczonych
 6. usuwania ogłoszeń/wpisów, które nie dotyczą ofert typu kupię/sprzedam/zamienię, a w szczególności wpisów dotyczących usług branżowych
 7. usuwania ogłoszeń/wpisów, co do których zachodzi podejrzenie, że oferowany towar pochodzi z kradzieży lub został wprowadzony do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem
 8. usuwania ogłoszeń/wpisów, co do których zachodzi podejrzenie, że oferowany towar stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego
 9. usuwania ogłoszeń/wpisów mających na celu niepokojenie osób trzecich
 10. wykorzystywania adresów e-mail do działań reklamowych prowadzonych przez Portal Weselny Powiatu Cieszyńskiego
 11. nie zamieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyny
 12. modyfikowania niniejszego regulaminu
 13. czasowego przerywania pracy serwera
 14. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych
Dane osobowe
W czasie korzystania z Portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Dane, o które będziesz poproszony, to zwykle adres e-mail. W przypadku formularzy zapytań ofertowych i rejestracji w Portalu będziesz poproszony o podanie większej ilości danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Portalu. Niepodanie wymaganych danych zblokuje czynność, której one dotyczyły.

Cookies
Niektóre obszary Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są całkowicie nieszkodliwe zarówno dla komputera jaki i dla jego użytkownika oraz jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku

Partnerzy i inne podmioty
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Portalu lub w e-mailach.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: wesele@cieszynski.info

Prawa autorskie
Copyright © [2008 Portal Weselny Powiatu Cieszyńskiego]

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Portalu Weselnego Powiatu Cieszyńskiego lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielem Portalu Weselnego Powiatu Cieszyńskiego.

Pojedyncze dokumenty opublikowane przez Portal Weselny Powiatu Cieszyńskiego w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż dołączono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, Portal Weselny Powiatu Cieszyńskiego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik zgadza się, że opieranie się na takich opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne.

Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy oraz nieaktualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.

Polityka prywatności
Czytając, przeglądając czy używając niniejszy portal internetowy, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Portal obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Portal nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) Serwisu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Portalu.
Licznik odwiedzin
od 2 stycznia 2008 stronę wyświetlano: 369468 razy.