W tym miejscu mogą pojawić się Wasze zapowiedzi. Zarejestruj się!
Logowanie
Użytkownik:

Hasło: 1. wpis zwykły do katalogu branż
  1. Wpis powinien zawierać następujące dane: nazwa, adres, numer telefonu, link do strony www, logo / 1 zdjęcie oraz opis działalności nie przekraczający 300 znaków (ze spacjami). Brak któregokolwiek z wymienionych nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty za wpis.
  2. Wypełniony formularz (w formie elektronicznej dostępny na stronie, w zakładce "reklama") należy przesłać na adres wesele@cieszynski.info. Formularze przyjmowane są najpóźniej tydzień przed planowanym dniem rozpoczęcia emisji wpisu.
  3. Po wypełnieniu formularza należy dokonać opłaty za pomocą przelewu bankowego na podany numer konta.
  4. Prawidłowo wypełniony formularz oraz wpłata na konto stanowią warunek zmieszczenia wpisu na stronie.
  5. Opłata za rok to opłata za zamieszczenie wpisu na stronie przez 12 pełnych miesięcy, niezależnie od ilości dni w poszczególnych miesiącach (np. od 16.04.2008 do 15.04.2009).
  6. Podjęcie decyzji o usunięciu wpisu z katalogu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za wpis do katalogu. Ponowne zamieszczenie wpisu w katalogu jest jednoznaczne z poniesieniem kosztów zgodnych z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  7. Wpis do katalogu branż może być dodany wyłącznie przez podmioty gospodarcze prowadzące czynną działalność związaną z organizacją ślubów i/lub wesel.
  8. Administrator portalu wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty wpływu opłaty na rachunek bankowy oraz prześle ją na adres podany przy rejestracji.
  9. Jeśli jedna firma świadczy usługi należące do dwóch lub więcej kategorii w katalogu, zamieszczenie jej wpisu w kilku kategoriach odbywa się na następujących zasadach: 1. wpis - rabat 25%, 2. wpis - rabat 50%, 3. i każdy kolejny wpis - rabat 75%.
 
 1. wpis wyróżniony (na pierwszym, drugim i trzecim miejscu) do katalogu branż
  1. W przypadku zamieszczenia wpisu rocznego i chęci zamieszczenia wpisu na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu, opłata równa jest kwocie za wpis roczny + za wpis na odpowiednim miejscu z rabatem w wysokości 50%.
  2. Cena za wpis na 1 miejscu / miesiąc: 183 zł brutto (po rabacie za wpis roczny: 91,50 zł brutto)
   Cena za wpis na 2 miejscu / miesiąc: 122 zł brutto (po rabacie za wpis roczny: 61 zł brutto)
   Cena za wpis na 3 miejscu / miesiąc: 61 zł brutto (po rabacie za wpis roczny: 30,50 zł brutto)
  3. Jeśli jedna firma świadczy usługi należące do dwóch lub więcej kategorii w katalogu, za zamieszczenie wyróżnionego wpisu w każdej z kategorii otrzyma rabat w wysokości 50%, niezależnie od wybranego wyróżnionego miejsca.
  4. Wpis powinien zawierać następujące dane: nazwa, adres, numer telefonu, link do strony www, logo / 1 zdjęcie oraz opis działalności nie przekraczający 300 znaków (ze spacjami). Brak któregokolwiek z wymienionych nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty za wpis.
  5. Wypełniony formularz (w formie elektronicznej dostępny na stronie, w zakładce "reklama") należy przesłać na adres wesele@cieszynski.info. Formularze przyjmowane są najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem miesiąca emisji wpisu.
  6. Po wypełnieniu formularza należy dokonać opłaty za pomocą przelewu bankowego na podany numer konta.
  7. Prawidłowo wypełniony formularz oraz wpłata na konto stanowią warunek zmieszczenia wpisu na stronie.
  8. Osoba podpisująca potwierdzenie jest jedyną osobą upoważnioną do późniejszego wprowadzania zmian oraz do podjęcia decyzji o usunięciu wpisu z katalogu.
  9. Wpisy na wyróżnionych miejscach są widoczne w katalogu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, niezależnie od ilości w nim dni (za wyjątkiem sytuacji z punktów 12 i 13)
  10. W przypadku, kiedy pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wpisy na miejscach wyróżnionych zostaną zaktualizowane w pierwszym dniu roboczym miesiąca, do godziny 12.00.
  11. W przypadku, kiedy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wpisy na miejscach wyróżnionych zostaną zaktualizowane w ostatnim dniu roboczym miesiąca, po godzinie 16.00.
  12. W przypadku wpisu na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu stosowny formularz należy przesłać najpóźniej do 7 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc emisji wpisu.
  13. W przypadku wycofania wpisu na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu i braku zainteresowania zwolnionym miejscem, następuje automatyczne przesunięcie w górę bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez firmę zlecającą wpisy na dalszych miejscach.
RODZAJ REKLAMY CZAS EMISJI CENA -25% -50% -75%
wpis z danymi teleadresowymi, logo lub zdjęcie

(1 szt.), krótki opis działalności (do 300 znaków), linkiem do strony www

1 rok 200 150 100 50
wpis jw. na pierwszym miejscu 1 miesiąc 150 --- 75 ---
wpis jw. na drugim miejscu 1 miesiąc 100 --- 50 ---
wpis jw. na trzecim miejscu 1 miesiąc 50 --- 25 ---
Podane ceny są cenami netto.
Licznik odwiedzin
od 2 stycznia 2008 stronę wyświetlano: 296705 razy.